നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി ശമ്പളം 218200 വരെ/Job vacancy malayalam/Job news malayalam

0
245

കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാനും അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനും ഈ ലിങ്ക് സന്ദര്‍ശിക്കുക.
https://bit.ly/2WMC7kE

ഏഴാം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുളളവർക്ക് കുസാറ്റിൽ അവസരം
https://bit.ly/2R74erd

മലബാര്‍ ഗ്രൂപ്പിൽ നിരവധി അവസരങ്ങൾ
https://youtu.be/t32l1g6zM6s

പഞ്ചായത്ത് ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇതാ ഒരു പുതിയ അവസരം ഉടൻ
https://youtu.be/2_ofGbF9sSs

മിനിമം പത്താം ക്ലാസ് മുതല്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് നേടാവുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ജോലികള്‍-629 ഒഴിവുകള്‍
https://youtu.be/VSdxI9arHoQ

നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി-ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി യിൽ ഒഴിവുകൾ..!!
https://youtu.be/YgK65v4nsWc

കോ-ഓപ്പറേറ്റിവ് എംപ്ലോയീ പെൻഷൻ ബോര്‍ഡിൽ അവസരങ്ങൾ – ഒരു പുതിയ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി
https://youtu.be/c-HJ0ILFuRA
https://bit.ly/2WE812O

എഴുത്തും വായനയും അറിയാവുന്നവർക്ക് ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി
https://bit.ly/3a0MrsU

കേരള സർവകലാശാലയിൾ ഹേൽപർ ഒഴിവുകള്‍
https://bit.ly/2wjZ9o7

കുറഞ്ഞ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് എയർപോർട്ടിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം | 25000/- രൂപ വരെ മാസശമ്പളം
https://bit.ly/2TXlXDh

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സംസ്ഥാന മിഷനിൽ ഒഴിവുകൾ.
https://bit.ly/33gWoA3

🔥കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രതിൽ ഒഴിവ്..!!
മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്.
https://bit.ly/2VYqJS6

നാട്ടിലെ സഹകരണ ബാങ്കിൽ ക്ലാര്‍ക്ക് ആവാന്‍ അവസരം കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്
https://bit.ly/2wFzyFU

BECIL Job for 10th qualification :
https://bit.ly/2PNz72V

Milma Job Details :https://bit.ly/3azyGl3

Kerala SIDCO Job details : https://bit.ly/2x9GhZ1

നാലാം ക്ലാസ് മുതല്‍ ഉയര്‍ന്ന യോഗ്യതയുളളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിയെ കുറിച്ച് അറിയാന്‍
👇👇👇
https://bit.ly/32OF1GC

Travancore Titanium Products Ltd Notification : https://www.thozhilvarthaone.com/2020/03/ttpl-recruitment-2020-for-work.html

SILK Job Details : https://bit.ly/388Kby5

CBD JOB : https://bit.ly/393hdko

പാര്‍ട്ട് ടൈം ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇതാ ഒരു പുതിയ അവസരം.
https://youtu.be/Svds2AWaif4

തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൗജന്യമായി നിങ്ങളുടെ ടെലെഗ്രാമിൽ ലഭിക്കാൻ
👇 👇 👇
https://t.me/thozhilariyaan

#latestgovjob2020
#jobnews
#govtjob
#jobvacancymalayalam

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here